.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Aktualności

Warszawa: poświęcenie obrazów św. Stanisława i Sł.B. Stefana Wyszyńskiego na Służewie
2017-05-29 09:13 - xpk

Dwa nowe obrazy poświęcił ks. Kard. Kazimierz Nycz  w warszawskim kościele św. Katarzyny na Służewie w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, 28 maja.

 

 

Na uroczystej mszy świętej o godz. 9.30 w koncelebrze uczestniczyli: ks. Edward Nowakowski, dziekan dekanatu ursynowskiego, ks. Wojciech Skóra MIC, kustosz sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na Mariankach i ks. Wojciech Gnidziński, proboszcz parafii św. Katarzyny.

Wizerunki św. Stanisława Papczyńskiego i Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego wykonał artysta plastyk Jerzy Maciejowski.

W uroczystości uczestniczyli parafianie i goście: siostry z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, autor portretów, artyści malarze.

W homilii ks. kard. Nycz nawiązał do czytań i Ewangelii dnia i wytłumaczył znaczenie Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Tak jak Chrystus zmartwychwstał,  tak  i my zmartwychwstaniemy, mówił kaznodzieja,  podkreślając,  że Chrystus nie zostawił nas samych, ale  żyje i jest wśród nas w kościele  poprzez sakramenty .

Jezus jest z nami kiedy pełnimy Jego wezwanie „Idźcie na cały świat i nauczajcie i nauczajcie wszystkie narody”. Tą wolę Chrystusa mamy wszyscy czynić, tak księża jak i świeccy, mówił ks. kard. Nycz, dodając że niektórzy czynią to w sposób heroiczny, i to ich kościół wynosi na ołtarze , aby byli dla nas wzorem do  naśladowania.  

 


Takimi oddanymi,  bohaterskimi  głosicielami byli o. Stanisław Papczyński i ks. kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski, mówił kaznodzieja, opisując  pokrótce sylwetki tych dwóch  wielkich świętych i wielkich  Polaków,  których drogą powinniśmy podążać.

Św. Stanisław Papczyński, pochodzący z małego Podegrodzia w XVII w.  „wypłynął na głębię”, zapragnął wychowywać młodzież i wstąpił do zakonu pijarów, poświęcając się pracy dla młodego pokolenia. Po latach otrzymał nowy charyzmat i założył nowy zakon Marianów, odgrywając wielką rolę w szerzeniu kultu maryjnego, w tym szczególnie  Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.

Sł. Boży ks. kard. Stefan Wyszyński zmarł 36 lat temu, 28 maja. Wtedy też było święto Wniebowstąpienia, mówił kard. Nycz. Ten wielki człowiek i wielki święty  studiował i uzyskał  doktorat z prawa i nauk społecznych  na KUL , był duszpasterzem ludzi pracy i kapelanem  Powstania Warszawskiego żył w trudnych czasach, a jednak bohatersko wypełniał wezwanie Chrystusa  „Idźcie i głoście”, mówił Metropolita Warszawski.

Kościół p.w.  Niepokalanego Poczęcia NMP  i św. Katarzyny na Służewie jest najstarszym kościołem w Warszawie.  Według źródeł historycznych od 1238 roku, na przestrzeni wieków kościołem i parafią administrowali naprzemiennie oprócz księży diecezjalnych zakonnicy: Benedyktyni, Kanonicy Lateralni, Bernardyni, Marianie. Ks. Piotr Skarga, jezuita założył w parafii we wsi Wolica, na terenie otrzymanym w darze od proboszcza Mikołaja Służewskiego „Cmentarz dla zapowietrzonych”. W 1324 r. proboszczem parafii był książęcy syn, Bolesław z rodu Piastów. 

Kościół na Służewie ma swoje głębokie tradycje patriotyczne. Modlitwy za Ojczyznę odbywały się tutaj wielokrotnie na przestrzeni wieków, a plebania służewska gościła najwybitniejszych Polaków swoich czasów. Dlatego też i obecnie mają tutaj miejsce liczne uroczyste nabożeństwa patriotyczne w oparciu o wydarzenia historii tak starszej jak i najnowszej.

Na skarpie przed kościołem usytuowany jest Pomnik-Cmentarz, upamiętniający ofiary represji władzy komunistycznej oraz więźniów politycznych z Rakowieckiej, chowanych potajemnie i bezimiennie, nocą na terenach przyległych do kościoła oraz na terenie cmentarza parafialnego przy ul.  Wałbrzyskiej. Pomnik został odsłonięty i poświęcony przez prymasa ks. Józefa Glempa w 1993 r.

Niniejsza instalacja obrazów dwóch wielkich polskich świętych: św. Stanisława Papczyńskiego oraz Sł. Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego wpisuje się w bogatą historię kościoła na Służewie.

Anna Dziemska

Foto: Anna Dziemska

 
Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
bł. Stanisław Papczyński
bł. Stanisław Papczyński
był spowiednikiem króla Jana III Sobieskiego. Władca ten lubił także słuchać kazań założyciela marianów, ten zaś miał przepowiedzieć Sobieskiemu zwycięstwo pod Wiedniem.
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net