logo
 

Dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski

Prośba o opiekę Bożą

Prośba o łaskę wzrostu duchowego

Akt ofiarowania Bogu

Postanowienie czynienia woli Bożej

Akt ofiarowania się Zbawicielowi

Prośba do Jezusa Chrystusa

Prośba o dar modlitwy

Prośba o wewnętrzną wolność

Modlitwa do Matki Najświętszej

Modlitwa do Maryi Niepokalanej

Modlitwy do Matki Najświętszej

Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Modlitwy za zmarłych na każdy dzień tygodnia

Litania za zmarłych

Litania do św. Stanisława

Litania do bł. Jerzego

Modlitwa o łaskę za przyczyną św. Stanisława

Modlitwa o łaskę za przyczyną bł. Jerzego

Modlitwa za wstawiennictwem błogosławionych Jerzego Kaszyry i Antoniego Leszczewicza, męczenników

Modlitwa o kanonizację bł. Jerzego

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Fabiana Abrantowicza

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego o. Andrzeja Cikoty

Modlitwa o powołania do Zgromadzenia Księży Marianów

Modlitwa za Zgromadzenie Księży Marianów

.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Modlitewnik

Koronka 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa przekazana przez mariańską tradycję, zawarta w pierwotnej regule Marianów – „Regule 10 Cnót NMP”. Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca.

 

Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy:

 • Ojcze nasz
 • Dziesięć razy Zdrowaś Maryjo
  za każdym razem po słowach: Święta Maryjo, Matko Boża... wymieniając jedną cnotę w następującej kolejności:
 1. Najczystsza,
 2. Najroztropniejsza,
 3. Najpokorniejsza,
 4. Najwierniejsza,
 5. Najpobożniejsza,
 6. Najposłuszniejsza,
 7. Najuboższa,
 8. Najcierpliwsza,
 9. Najmiłosierniejsza,
 10. Najboleśniejsza,

          ...módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
          śmierci naszej. Amen.

 

 • Prowadzący: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
 • Wszyscy: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
 • P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
 • W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła. 
 • P. Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
 • W. Amen.
 • P. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
 • W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.
   Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
mariański kościół
mariański kościół
na warszawskim Marymoncie jako pierwszy w kraju przyjął wezwanie Matki Bożej Królowej Polski (1924). W XVII w. obiekt był częścią letniej rezydencji królowej Marii Kazimiery.
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net