.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Konstytucje

WstępWstęp

Pierwszym ustawodawcą marianów był sam Założyciel o. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, który opracował pierwszą regułę – „Norma vitae” (Reguła życia). Otrzymała ona zatwierdzenie kościelne w 1673 r.

 

W roku 1699, wraz z aprobatą zakonu przez papieża Innocentego XII, marianie otrzymali „Regułę naśladowania dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny”, która w 1723 r. została uzupełniona o własne „Statuty Ojców Marianów Zakonu Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia”, opracowane w oparciu o „Regułę życia”. Zatwierdził je papież Innocenty XIII. Pełniły one rolę konstytucji.

 

W roku 1786 papież Pius VI zatwierdził nowe, zmienione i rozszerzające mariańską działalność apostolską „Konstytucje Zakonu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Księży Marianów”.

 

Gdy bł. o. Jerzy Matulaitis-Matulewicz podjął się dzieła potajemnej odnowy i reformy, stanął także w obliczu zredagowania nowych zasad prawnych dla reformowanej wspólnoty. W oparciu o normy Stolicy Świętej z 1901 r. opracował Konstytucje, które zatwierdził św. Pius X w 1910 r.

 

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. spowodował konieczność ponownej redakcji ustaw. Skutkiem tego bł. Ojciec Odnowiciel ułożył „Konstytucje Zgromadzenia Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”, które otrzymały aprobatę papieża Piusa XI w 1930 r.

 

Sobór Watykański II polecił wszystkim instytutom życia konsekrowanego przeprowadzenie wnikliwej rewizji życia oraz ustaw pod kątem zarówno odnowionej wierności względem Ewangelii i pierwotnego ducha własnego instytutu, jak też rozumnego przystosowania do współczesnych warunków i ludzkich potrzeb. Specjalna Kapituła Generalna Zgromadzenia Księży Marianów, obradująca w latach 1969-1970, dokonała podziału zmodyfikowanych ustaw na dwie części: Konstytucje, obejmujące normy podstawowe i trwałe oraz Dyrektorium, zawierające przepisy bardziej szczegółowe, a z natury swojej zmienne oraz domagające się przystosowania do warunków epoki.

 

Następne Kapituły Generalne kontynuowały proces rewizji i redakcji ustaw, aż po ostateczną wersję Konstytucji, przystosowaną do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983 i zatwierdzoną przez Świętą Kongregację Zakonników i Instytutów Świeckich 25 marca 1986 r. pod nazwą „Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”.

 

Poniżej prezentujemy niektóre fragmenty Konstytucji i Dyrektorium, które charakteryzują naszą duchowość oraz formy apostolatu.

 
Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
obraz Matki Pokoju
obraz Matki Pokoju
ze Stoczka Warmińskiego był koronowany w 1983 r. na Jasnej Górze przez Jana Pawła II. Wizerunek jest kopią XVII-wiecznego obrazu "Salus populi romani" z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Marianie posługują w sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku od 1957 r.
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net