.


Wydawnictwo PROMIC

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich

życie zakonne, zakon, zakony, zakony męskie, Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Biuro Pielgrzymkowe MARIANUSZgromadzenie Księży Marianów

Niebieski Szkaplerz

Korzystanie z łask związanych ze szkaplerzemKorzystanie z łask związanych ze szkaplerzem

Przyjęcie szkaplerza i godne jego noszenie, do czego jest zobowiązany każdy członek Bractwa Niepokalanego Poczęcia, zapewnia szczególny dostęp do wielu łask, o których mówiła Matka Najświętsza i którymi obdarzył go Kościół na mocy swej władzy. Udział w dobrach duchowych przypisanych do szkaplerza wymaga jednak przyjęcia i wprowadzenia w życie pewnych zobowiązań. 

 

Aby pomnożyć cześć Niepokalanego Poczęcia w Kościele, niebieski szkaplerz został obdarowany licznymi odpustami. Osoby, które noszą szkaplerz Niepokalanego Poczęcia, mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia św., nawiedzenie kościoła i modlitwa w intencji Ojca Świętego) w następujące dni roku:

 • w dniu otrzymania szkaplerza Niepokalanego Poczęcia; 
 • w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; 
 • w uroczystość Wniebowzięcia NMP; 
 • w uroczystość Narodzenia Pańskiego; 
 • w święto Ofiarowania Pańskiego; 
 • w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego;
 • w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; 
 • w dniu św. Kajetana (założyciela zakonu teatynów - 7 sierpnia); 
 • w momencie śmierci. 

 

Matka Najświętsza widzi w tych, którzy noszą niebieski szkaplerz, swoje wybrane dzieci, obdarza je licznymi łaskami oraz chroni od wszelkiego zła. 
Wierni noszący niebieski szkaplerz i należący do Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP są zobowiązanie do:

 • okazywania specjalnego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy Jej Niepokalanego Poczęcia;
 • noszenia niebieskiego szkaplerza;
 • życia w czystości według swego stanu;
 • modlitwy za chorych i konających, za dusze w czyśćcu cierpiące, a także o nawrócenie grzeszników i miłosierdzie Boże dla całego świata;
 • częstego przystępowania do sakramentów św., a szczególnie w święta Najświętszej Maryi Panny;
 • modlitwy za dusze zmarłych członków bractwa;
 • codziennego, w miarę możliwości, odmawiania Koronki dziesięciu cnót ewangelicznych NMP lub Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. 

 

Ponadto członkom Bractwa Niepokalanego Poczęcia, noszącym szkaplerz, zaleca się następujące praktyki: 

 • przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości Niepokalanej Królowej Szkaplerza; 
 • naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć; 
 • często nawiedzać świątynie i modlić się do Matki Najświętszej; 
 • szerzyć nabożeństwo szkaplerzne i zachęcać innych, aby wstępowali do Bractwa Niepokalanego Poczęcia; 
 • w miarę możliwości praktykować dobrowolne wyrzeczenia i umartwienia oraz czynną miłość bliźniego; 
 • wzywać opieki Maryi aktami strzelistymi, np.: „Niepokalana Królowo Szkaplerza świętego, weź mnie pod płaszcz Twej opieki”; „Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną”; „Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny”;
 • interesować się duchowością i działalnością Zgromadzenia Księży Marianów, w którego dobrach duchowych uczestniczą; wspomagać marianów modlitwą i jałmużną, zjednywać im przyjaciół oraz wypraszać dla nich dobre i święte powołania. 

Osoby noszące niebieski szkaplerz, a tym samym przynależące do Bractwa Niepokalanego Poczęcia mają udział we wszystkich dobrach duchowych Zakonu Kleryków Regularnych - teatynów oraz Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, tak za życia, jak i po śmierci. Powinny zostać wpisane do księgi bractwa, która znajduje się w Centrum Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w Warszawie. Wpisani do księgi otrzymują specjalny dyplom poświadczający ten akt.

 

Na stronie www.spm.pl.pl można znaleźć również formularz zgłoszeniowy do Bractwa Szkaplerznego oraz teksty specjalnych modlitw.
Wydruk strony
ŚWIĘTY STANISŁAW
OD JEZUSA I MARYI
PAPCZYŃSKI

Czy wiesz że...
bł. Stanisław Papczyński
bł. Stanisław Papczyński
był spowiednikiem króla Jana III Sobieskiego. Władca ten lubił także słuchać kazań założyciela marianów, ten zaś miał przepowiedzieć Sobieskiemu zwycięstwo pod Wiedniem.
Rekolekcje
Wyszukiwarka

Konkurs ��w. Izydora 2007

Portal marianie.pl jest jednym z Laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Chrześcijańskich Witryn Internetowych o nagrodę Św. Izydora.


© 2002-2016 marianie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
powered: ARTplus    designed: combinat.net